"AHATLI YA İYİ GELECEK"

Okullarımız

Bu sayfamızın amacı, Ahatlı köyümüzde eğitim ve öğretimde hizmet veren okullar ve bu okullarda eğitmen olarak görev yapmış öğretmenlerimizin kimler olduklarına dair bilgiler oluşturarak, geçmiş anıları tazelemek ve genç nesillerede bunları aktarmaktır.  İlk kez köyümüze yapılan okul 1948 yılında Gemeçler mahallesine yapılan iki derslikli, lojmanı, odun-kömürlüğü ve erkek-kız tuvaleti olan okulumuzdur. Bu okulumuz 2002 tarihine kadar hizmet vermiş olup 2016 yılında  inşaat ömrünü tamamladığından yıkımı yapılmış ve  yerine  çok amaçlı bir  salon yapılması düşünülmektedir. Burada ilk defa öğretmen olarak  Mehmet ÇELİK göreve başlamışlardır. Bu tarihten önce köyümüz çocukları okumak için komşu köy olan Kayıkçılara giderek eğitimlerini sürdürüyorlardı. Okulun ilk eğitime açıldığında dönemlerde öğrenci sayısı az olduğundan iki derslikli okul ihtiyaca cevap veriyordu. İlerleyen zamanlarda Ahatlı merkez ve Ellezli mahallesinden gelen öğrencilerle beraber artan öğrenci sayısına iki derslik  yeterli gelmediğinden Erdoğan Kamit’in (Almanyalı) evinin altında bulunan bir bölüm sınıfa çevrilerek burada 4. Sınıfa geçen öğrencilere eğitim veriliyordu. Aynı zamanda Ahatlı merkezde 1. Sınafa başlayan ilkokul öğrencileri Ulviye Uslu ve Hasan Akçaalan’ın evlerinin altında sınıfa çevrilen dersliklerde eğitime devam edilirdi. Daha sonra 1977 Tarihinde Ellezli  mahallesine yapılan 2 derslikli okul da eğitim öğretime  başlamıştır. Bu okulumuzda ilk göreve başlayan öğretmenlerimiz ise Erdoğan Secrin  ve Suzan Secrin’dir.  Daha sonra 1980 yılında Ahatlı merkezde yapımı biten 3 derslikli lojmanı olan  ilk okul eğitim ve öğretime başladı. Bu okulumuzda  ilk defa görev alan öğretmenlerimiz  Veli Doğan ( Okulumuzun İlk Müdürü) Nurcan Doğan, Hikmet Köktürk, Kadri Bozdağ ve Necla Bozdağ dır.  28 Şubat sonrası taşımalı eğitim sitemine geçilmesi sonucu ilkokul  5. Sınıfı bitiren öğrencilerimiz tam  50 sene sonra  yine Kayıkçılar’ın yollarına  düşerek eğitimlerini burada tamamlama mecburiyetinde kaldılar. Son on yıldır sürdürülen  köyümüzün eğitim sitemini kökünden çözecek bir okul yapma çabasında olan halkımız maalesef bu sorunuda  çözmüş değildir. Geçmişten günümüze  köyümüzde eğitim alan öğrencilerin bölük pörcük, okul vasfı olmayan, eğitim şartları olumsuz dersliklerde eğitim almaları geçmişimiz eğitim kalitesini olumsuz  etkilediği gibi bu durumun halen değişmediği   göz önünde durmaktadır.  , Bu saydıklarımızı göz önüne aldığımızda neden köyümüzden okumuş insanın fazlaca çıkmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, çocuklarımızla birlikte  iyi bir geleceğimiz olması için yarının geleceği olan çocuklarımıza kaliteli okullar ve öğretmenler kazandırmamız ve bunun için çaba göstermek zorunda olduğumuzu bilmeliyiz.

  Geçmişten günümüze Gemeçler, Ahatlı ve Ellezli okullarımızda eğitim öğretime katkıda bulunmuş bizim tespit ettiğimiz  öğretmenlerimizin isimleri şöyle.

GEMEÇLER MAHALLESİ ÖĞRETMENLERİ

 • Mehmet ÇELİK
 • Zeynep CIBIR
 • Ramazan Cıbır
 • Kadir Ata
 • Kenan Köktürk
 • Nevcivan Yurtbay
 • Sabri YÜZLÜ
 • Gülten YÜZLÜ
 • Hafize Uçar
 • Erdoğan?
 • Fatma?
 • Ziya?
 • Sedat? 

AHATLI KÖYÜ ÖĞRETMENLERİ

 • Veli DOĞAN
 • Nurcan DOĞAN
 • Hikmet KÖKTÜRK
 • Kadri Bozdağ
 • Necla Bozdağ
 • Tülay Yurtbay
 • Ercan Açıkgöz
 • Yılmaz Engünlü
 • Abdurrahim Hatılcık
 • Bedia Engünlü
 • Bedia Merdivan
 • Nur Sultan Tabak

ELLEZLİ MAHALLESİ  ÖĞRETMENLERİ

 • Erdoğan Secrin
 • Suzan Secrin
 • Şeref YAVUZ
 • Aytekin KARABACAK
 • Mustafa ALCAN
 • Ali YILANCI
 • Bayram TOPÇU
 • Cemile KÖKTÜRK
 • Meral ÖZCAN
 • Nebahat ALBAYRAK
 • Hüseyin EMEKLİ
 • Ziyaettin ÖZEN
 • Zeki BAŞOĞLU
 • Muharrem ALAN
 • Ümit ALTINÖZ

Ahatlı Akçaalan ilk öğretim okulumuz.

Ellezli mahallesi ilk öğretim okulumuz.

Not. Sayfamıza ekleme ve düzeltmeler yapılacaktır.

Paylaşım Alanı

f t g w