"AHATLI YA İYİ GELECEK"

Ahatlı Sözlük

Köyümüz ve Çaycuma genelinde halk arasında kullanılan yerel kelimelerden oluşan bu  sayfamıza katkıda bulunmak isteyenler ziyaretçi defterine yerel  kelimeleri yazabilirler.

İşte günlük hayatımızda kullandığımız bazılarımıza ilginç gelebilecek eşya ismi, değim ve günlük kullandığımız sözcüklerimiz. Buradaki bazı kelimeler yıllar önce hayatımızdan çıkmış olup, onların yerine güncel kelimeleri kullanmaya başladık.

  1. Alaf: Bitkisel hayvan yiyeceği
  2. Andabanda: Gelişi güzel (  evde andabanda temüzlük yaptım)
  3. Atınmak: Yüzmek
  4. Atlama : Merdiven –genelde bahçe ve tarla  girişlerinde çitin üstüne yapılır
  5. Ava: Abi –Amca
  6. Bıldır : Geçen yaz geçen sene
  7. Boğar : Su kuyusu
  8. Bonduruk(boyunduruk) :Çift sürmek için öküzlerin boynuna geçirilen ahşap düzenek
  9. Börddürmek: Sebzelerin Suyla haşlanması
  10. Buva: Baba
  11. Canıma gök bakla: Bundan iyisi can sağlığı _Razı olmak_
  12. Cepcen: Pilastikten yapılmış yazlık çocuk ayakkabısı
  13. Çangalak: Ağaç dalı
  14. Çatma: Genelde ev tabiri için kullanılır
  15. Çıv: Saç ekmeğinin saklanması için Yayvan (geniş) sepetimsi yapılmış araç
  16. Çitsürmek: Hayvan yada traktörle toprağı ekile bilir hale getirmek, sürmek
  17. Çiy: Hayvan sütünden ve yoğurt kaymağından elde edilir
  18. Çizleme: Buyday unundan Taş saç üzerinde yapılan ekmek
  19. Çon: Kalça
  20. Çul kilimi: Eskimiş giysilerin şeritler halinde kesilerek dokuma tezgahlarında genelde 1 metre genişliğinde 20/30 metreye kadar  uzunluğu olan kilim
  21. Dağdövüren-dağdeviren: Kepçe greyder gibi iş makinası için kullanılır
  22. Daraba: Çit
  23. Devrülüsüce: Bir çeşit bedduğa
  24. Dırbazan: Balkon
  25. Dikdeman: Tepe takla
  26. Divdin&Pazen: Bir çeşit kumaş çeşitleri
  27. Doga: Erkek hindi
  28. Dovuz: Fitne  fesatçılık yapan, Yaramaz
  29. Dömek : Küçük delik, ( kulağı az duyanlar içinde söylenir )
  30. Dövrekgecesi: Pazar gününün akşamı
  31. Ecit: Zayıf Çelimsiz
  32. Eçer: Oda için kullanılır
  33. Ehdi: Fakirlik tabiri için kullanılır
  34. Elet- mek : Götürmek
  35. Esıran: Saç ekmeğinin pişerken altını kontrol etmek için yapılmış yassımsı alet.
  36. Gadana: İri cüsseli kadın için kullanılan tabir
  37. Gadıgızı: Çok bilmiş kişi anlamında kullanılır
  38. Galak: Burnunun ön tarafı çökük olan
  39. Garez: Kasıt-isteyerek
  40. Gartlaç: Mısır unundan Taş saç üzerinde yapılan ekmek
  41. Gaşal: Mısır bitkisinin kurumuş hali
  42. Gedemek: Aralıklı, bozuk (bizim tallayı gedemekli sürmüş)
  43. Gegek : Kuyudan  su almak için ağaç dalından yapılmış ucu çengelli sırık
  44. Germeç: Bahçe kapısı
  45. Gırcuk gurcuk : Parça parça ( bizim uşak ekmekleri gırcuk  gurcu yapmış)
  46. Gıygışuk : Aralık, az açık ( gapıyı eçcük gıygışuk bırakıva)
  47. Gızgu: Sümgü
  48. Gımıştama: Hareketsiz ol
  49. Gocubuva: Büyükbaba
  50. Gocuk: Kalın kışlık Pardüse tarzı giysi
  51. Godaman: Sözü geçen varlıklı
  52. Gol: İri düz ağaç  dalından yapılmış bahçe tarla çitinde kullanılır.
  53. Gongalak: Kelebek
  54. Gonsu: Plastik türü malzemenin yanarken çıkardığı koku için kullanılır
  55. Goşalak: Mısır koçanı
  56. Göç: Demir yada cam bilya-Misket
  57. Göpçe : Düğme
  58. Göynek: Atlet
  59. Gulluk: Garaj-odunluk gibi kullanılan  yer
  60. Gundak: Ahşap beşik düzenekleri
  61. Güççek-Lokma-: Cıvık hamurun kızgın yada pişirilmesi ile yapılır
  62. Gürez: Hindi
  63. Haşartusun: Yemin olarak söylenir. İnandırmak için söylenir
  64. Herkil: Mısır buğday gibi tahılların saklandığı tahtadan yapılmış bölmeli gözleri olan ambar
  65. Hıştama .Sessiz ol- Ses çıkartma
  66. Irıp: Yol yöntem için kullanılır
  67. İlmek: İsabet ettirmek ,dokunmak ( Taş attım oda  ona iliverdi )
  68. İlyan : Leğen
  69. İreçber: Çiftçi
  70. Kapale : Gölek _Mintan_
  71. Kembere: Hayvan dışkısı
  72. Kısırık : Aralık
  73. Kiren: Kızılcık
  74. Köken: Evcil hayvanların merada iple bağlandığı ağaç dalından yapılmış sağlam kısa kazık
  75. Kölemez-Malay-: Genelde mısır unundan yapılır ve üzerine çiğ dediğimiz kaymak kızartmasından yapılmış yemek
  76. Kömeç: Mısır ve buğday unlarının karışımı ile elde edilen hamurun yağlı tepside fırında pişirilmesi ile yapılan ekmek
  77. Kömüş : Manda
  78. Köse: Genelde kısır erkekler için kullanır
  79. Kül palası-örtüsü: Genelde kendir ipinden dokunmuş kalın bez parçası
  80. Künge : Toz, pislik
  81. Kürebi: Çalı kesmek için yapılmış alet
  82. Mamiye: domates
  83. Maraz: Zayıf-çelimsiz
  84. Masmalak: Aptalca, sersemce
  85. Mazarat: Huzursuzluk çıkarmak-kıllık yapmak
  86. Mehder: Çalgı- çengi
  87. Mislacı: Saç ekmeğini aktarmak için ağaçtan yapılmış yassımsı alet.
  88. Möçüt: Yol kenarı ve tarlalarda insanların korunak olarak kullandığı küçük kulübe.
  89. Naşırba: Maşrapa
  90. Nerdek: Pekmezin daha koyu ve ekşimsi hali- Sulandırılarak içilir-
  91. Ocak: Evlerde odun ateşinde yemek pişirilen yer
  92. Öğrendire: Genelde uzun  fındık dalından yapılmış çiftçilerin kullandığı alet
  93. Öteberi: Geniş anlamda  malzemeler için kullanılır
  94. Patike: Patates
  95. Pov : Eşarp
  96. Pörük: Sık dikenlik çalılık alan
  97. Pus-mak : Eğil-mek / Çömel-mek
  98. Sayat: Evlerin kullanılmayan  giriş katı ( odunluk, Kömürlük, depo, kiler gibi )
  99. Sayvan: Yapraklı ağaç dallarından yapılmış kulübe
  100. Sergen : Raf
  101. Seyit: Koşmak
  102. Sokma: Dışarıdan gelip yerleşmiş, damat girmiş-içgüveysi- için söylenir
  103. Somayta: Somurtkan
  104. Suluk : Lavabo
  105. Susa: Yol
  106. Şak: Yarısı –Yarım- pay bölüm
  107. Şipdirme: Şımarık kız çocukları için kullanılır
  108. Şipşelek-şapşal: Huni
  109. Tavşut: Kurutulmuş meyve parçaları
  110. Tıvan : Tava
  111. Timi : Pijamanın alt kısmı
  112. Top: Pencere
  113. Tot: Kısa boylu
  114. Tutak: Sıcak tencere tabak tutmak için bezden yapılmış gereç
  115. Übürük: İbrik
  116. Vıngır vıngır –Vıyır vıyır: Çokluk tabiri için kullanılır. (Burada balıklar vıngır vıngır)
  117. Yalyoz: Üşenci
  118. Yemen-i: Ayakkabı
  119. Yuluk: Şaşı bakan
  120. Zahra: Hububat, baklagiller
  121. Zırzır: Fermuar
  122. Zollu: Güzel
  123. Zöbelek: Ovalimsi,  biçimsiz
  124. Zörzöbelek: Islanmış kişi için kullanılır (benim uşak aşama eve zörzöbelek geldi)

Paylaşım Alanı

f t g w